Tag: bán nhà huyện Củ Chi

Một số lưu ý mua bán nhà đất huyện Củ Chi

Một số lưu ý mua bán nhà đất huyện Củ Chi

Cơ cấu kinh tế của huyện hiện nay là: Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Thương mại – Dịch vụ. Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 Khu công nghiệp và 3 Cụm công nghiệp đang