Tag: bán nhà quận hoàng mai

Một số lưu ý mua bán nhà đất quận Hoàng Mai

Một số lưu ý mua bán nhà đất quận Hoàng Mai

Cơ cấu kinh tế của quận Hoàng Mai chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn quận Hoàng Mai có hơn 4.562 doanh nghiệp