Tag: bán nhà quận Thủ Đức

Một số lưu ý mua bán nhà đất quận Thủ Đức

Một số lưu ý mua bán nhà đất quận Thủ Đức

Vùng đất Thủ Đức, quận 2, quận 9 ngày nay xưa thuộc huyện Phước Long, dinh Trấn Biên, phủ Gia Định. Năm 1808 huyện Phước Long được nâng lên thành phủ thuộc trấn Biên Hoà, tương đương với phủ Tân