Tag: chi phi đầu tư nhà đất

Nến đánh giá bất động sản trước khi mua bán nhà

Nến đánh giá bất động sản trước khi mua bán nhà

Khi những nhà định giá thực hiện công việc của mình, họ thường cần phải tiếp cận các bất động sản, đo lường và lưu ý chi tiết về cấu trúc xây dựng và điều kiện, bất kỳ lỗi cấu

Có nên đầu tư vào bất động sản thương mại?

Có nên đầu tư vào bất động sản thương mại?

Trong những điểm cho thuê thuộc vùng dân cư thường kết thúc từ sáu đến mười hai tháng, một điểm cho thuê thuộc khu thương mại có thể nằm bất cứ ở đâu trong điểm thời gian từ ba đến