Tag: mua bán nhà quận Hoàn Kiếm

Một số lưu ý mua bán nhà đất quận Hoàn Kiếm

Một số lưu ý mua bán nhà đất quận Hoàn Kiếm

Lưu ý nếu căn nhà là tài sản thừa kế của nhiều người thì việc mua bán phải được sự đồng ý của tất cả những người có quyền thừa kế. Nếu người bán có gia đình, việc mua bán