Tag: nghiên cứu thị trường nhà đất

Có nên đầu tư vào bất động sản thương mại?

Có nên đầu tư vào bất động sản thương mại?

Trong những điểm cho thuê thuộc vùng dân cư thường kết thúc từ sáu đến mười hai tháng, một điểm cho thuê thuộc khu thương mại có thể nằm bất cứ ở đâu trong điểm thời gian từ ba đến